logo illa de salut

Embarcacions

permiso embarcaciones portada

Embarcacions

Illa de Figueres és un centre mèdic especialitzat en reconeixements mèdics per obtenir la llicència d’embarcacions. Aquesta clínica està ubicada a la ciutat de Figueres i compta amb un equip de professionals altament capacitat i especialitzat en el reconeixement i l’expedició de llicències.

Reconeixement mèdic per a titulacions nàutiques

Els reconeixements mèdics són un requisit obligatori per a totes les persones que volen obtenir una llicència d’embarcacions, ja sigui per navegar com a particular o com a professional. La clínica ofereix una àmplia varietat de serveis mèdics per a persones que necessiten fer aquests reconeixements, incloent exàmens físics, proves de laboratori i avaluacions psicològiques.
Els professionals de la clínica estan capacitats per fer totes les proves necessàries per determinar si una persona és apta per obtenir una llicència d’embarcacions. Això inclou avaluacions de la vista, audició, capacitat cardiovascular i pulmonar, així com proves de coordinació i equilibri.
A més dels reconeixements mèdics, a la nostra clínica també oferim serveis d’avaluació psicològica per determinar si una persona compta amb les habilitats mentals i emocionals necessàries per manipular una embarcació de manera segura. Aquesta avaluació és especialment important per a aquelles persones que busquen obtenir una llicència d’embarcacions d’alta mar o per a persones que volen treballar com a patrons professionals.

Certificat mèdic per a embarcacions d’esbarjo, PNB i PER

Quan s’han completat tots els reconeixements mèdics i avaluacions psicològiques, els professionals de la clínica emeten un certificat mèdic oficial que acredita que la persona és apta per obtenir una llicència d’embarcacions. Aquest certificat es lliura al pacient i cal presentar-lo davant de les autoritats corresponents per obtenir la llicència.
A Illa de Figueres comptem amb un sistema de cita prèvia per agendar els reconeixements mèdics, cosa que permet als pacients programar les seves cites en un horari que els sigui convenient. També oferim serveis d’atenció telefònica per respondre qualsevol pregunta o inquietud relacionada amb els reconeixements mèdics i l’obtenció de llicències d’embarcacions.

L'EQUIP

Professionals de prestigi

Mútues

Tenim acords amb la majoria de les mútues sanitàries pel que la cobertura als nostres pacients és pràcticament integral i dependrà sobretot de la pòlissa que es tingui contractada.