logo illa de salut

Certificat mèdic oficial

certificado medico portada

Certificat mèdic oficial

El Certificat Mèdic Oficial és un document que acredita que una persona ha estat avaluada mèdicament i es troba en condicions físiques i mentals aptes per realitzar determinades activitats. Dins d’aquestes activitats es troba obtenir o renovar una llicència, per poder treballar en un determinat àmbit o per poder participar en activitats esportives, entre d’altres.
Aquest certificat és emès per un metge col·legiat, i solen ser requerits en diferents situacions. Per exemple, és necessari per renovar el carnet de conduir, obtenir una llicència d’armes, treballar en certs llocs, fer esports d’alt impacte, entre d’altres.
En definitiva, és un document oficial i legal que s’utilitza en diverses situacions, com per justificar una baixa laboral, sol·licitar una incapacitat temporal o permanent, sol·licitar un subsidi per malaltia o fins i tot per acreditar un estat de salut a l’àmbit esportiu.

Com obtenir un Certificat Mèdic Oficial

Per obtenir un Certificat Mèdic Oficial, cal acudir a un centre mèdic especialitzat, on un metge col·legiat avaluarà les condicions físiques i mentals del pacient, i emetrà el certificat si es compleixen els requisits establerts. El certificat ha d’incloure la data d’expedició, el diagnòstic i el temps de baixa recomanat.
En alguns casos, cal fer proves addicionals, com ara anàlisi de sang o exàmens d’imatge, per obtenir informació addicional sobre la salut del pacient.
En el cas d’una baixa laboral, el Certificat Mèdic Oficial l’ha d’emplenar el metge que assisteix el pacient i ha de ser lliurat a la persona corresponent de tramitar aquesta baixa. En cas d’una incapacitat temporal o permanent, el certificat ha de ser lliurat a la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud corresponent.
És important tenir en compte que el Certificat Mèdic Oficial és un document formal i la seva falsificació pot tenir greus conseqüències legals. A més, cal assegurar-se de complir amb els terminis establerts per al lliurament del certificat i de presentar-lo a les institucions corresponents.
Des d’Illa de Figueres tenim la capacitat d’expedir certificats mèdics oficials per a la renovació de qualsevol llicència o per a la tramitació de baixes laborals.

L'EQUIP

Professionals de prestigi

Mútues

Tenim acords amb la majoria de les mútues sanitàries pel que la cobertura als nostres pacients és pràcticament integral i dependrà sobretot de la pòlissa que es tingui contractada.