logo illa de salut

Armes

permiso armas portada

Armes

És important assegurar que només aquells individus en condicions físiques i mentals adequades tinguin accés a les armes de foc. És per això que els reconeixements mèdics són un requisit per obtenir i renovar la llicència d’armes.
Des de Illa de Figueres podem ajudar-te a aconseguir la teva llicència o renovar-la en cas necessari.

Reconeixement mèdic per a llicència d’armes

És imprescindible obtenir la llicència d’armes per poder-ne fer ús. Aquest tipus de reconeixement ho hauran de passar:
• Caçadors
• Vigilants de seguretat que portin arma
• Guardes de camp
• Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin una arma
A Illa de Figueres farem una avaluació completa de les seves habilitats visuals, auditives, mentals i físiques.
El nostre equip mèdic necessitarà saber si hi ha algun tipus de patologia, consum de medicaments o si s’ha realitzat alguna intervenció quirúrgica, amb la intenció d’identificar alguna anomalia física i mental que afecti la persona que sol·licita la revisió.

Llicència d’armes a Figueres

La seguretat en el maneig d’armes és essencial per garantir la seguretat pública i la protecció de la vida humana.
Després d’obtenir els resultats de les avaluacions, el professional tindrà la capacitat de decidir si la persona està capacitada per a ús o tinença d’armes. Totes aquelles persones les condicions psíquiques o físiques de les quals els impedeixin utilitzar una arma de manera segura, tant per a ells com per a l’entorn, no podran obtenir o renovar la llicència d’armes.

Què necessites per obtenir o renovar la llicència d’armes

Per poder dur a terme aquest tràmit, caldrà que ens facilitis:
• DNI/NIE
• Permís antic en cas de renovació
Només seran necessàries aquestes dues coses, a Illa de Figueres ens ocupem de la resta. Informem que aquelles persones que siguin més grans de 60 anys, hauran de realitzar-se el psicotècnic cada 2 anys. Així mateix, aquells més grans de 70 anys ho hauran de fer anualment.

L'EQUIP

Professionals de prestigi

Mútues

Tenim acords amb la majoria de les mútues sanitàries pel que la cobertura als nostres pacients és pràcticament integral i dependrà sobretot de la pòlissa que es tingui contractada.